Waarom besparen?

Uw tijd is kostbaar, daarom bezoekt u meer-besparen.nl.

U wilt uw winst verhogen, dat kan door uw omzet te verhogen. Veelal is het gemakkelijker om te besparen op de algemene kosten. Kostenbesparing is in 95% van de gevallen anders te denken. Door anders tegen de kosten aan te kijken kunt u besparen.

Ieder procent kostenbesparing levert vele procenten extra winst op.

Door kostenbesparing uit te besteden aan Ids van der Meulen Bosma van Adviesburo van der Meulen Bosma b.v. in Venlo bespaart u niet alleen in geld maar ook in tijd.

  • U hoeft niet met vele verkopers aan tafel.
  • Geen langdurige onderhandelingen
  • Geen bemoeienissen met het beleid
  • Nauwelijks belasting van uw personeel
  • Objectief advies, Ids wordt door u betaald, niet door de verkopende partijen
  • Ids heeft wel goede afspraken met een aantal verkopende partijen. Die winst is voor u. Dit zijn veelal ondernemers die het anders doen. Door die andere aanpak kunt u kosten besparen. (Zie E-book "Succes is Besmettelijk").
  • Het eerste jaar delen we die winst, daarna is de winst geheel voor u! (No cure, no pay).

Kan uw bedrijf het zich permitteren te veel te betalen? 

 

.