Vragen en antwoorden

V Waarom hebben we jou nodig om te besparen op onze kosten? Wij hebben zelf mensen in dienst die hun werk uitstekend doen.

A Mensen kunnen niet overal verstand van hebben, ik ook niet. Iedere markt is anders en voortdurend in beweging. Met een ervaring sinds 1995 op het besparen van algemene kosten heb ik vele honderden organisaties van binnen gezien. Daarbij heb ik een netwerk opgebouwd van vele specialisten in uiteenlopende vakgebieden met kennis van zaken.

Zie mij als een huisarts die de specialisten weet te vinden.

Uw mensen zijn constant bezig te besparen op de strategische kosten. Telkens weer kleine stapjes. Ik ben gespecialiseerd op de algemene kosten. Uw mensen realiseren besparingen van 1% op een miljoen en doen dit telkens weer. Ik bespaar eenmalig 10% op een ton. Het resultaat is het zelfde.

V Hoe kan een buitenstaander als jij weten hoe wij ons bedrijf moeten leiden?

A U weet zelf het beste hoe u uw bedrijf moet leiden. Echter u heeft heel veel algemene kosten, kosten die andere bedrijven in andere branches ook hebben. U bent expert in uw business, ik ben expert in mijn business. Mijn expertise is voornamelijk die mensen te kennen die het op hun vakgebied net even anders doen. (Lees het deel in de Besparingsomnibus die ik heb geschreven "Succes is Besmettelijk").

V Wat kun jij, wat wij niet kunnen?

A Ik ben dagelijks bezig met het besparen op algemene kosten voor uiteenlopende bedrijven. Zaken waar men zelf de tijd niet voor neemt, daardoor ook de kennis niet heeft. Zeker uw eigen mensen kunnen die kosten terugdringen, maar ongemerkt wordt er veelal toch nog teveel betaald.

V Wat is nou jouw exacte taak als kostenreductieconsultant?

A Uw winst te verhogen door het besparen op de algemene kosten. Al die zaken die ieder bedrijf heeft of kan hebben,  maar die niet tot de core business behoren.

Hoe doe je dat dan?

Door de opleiding die ik hiervoor reeds in 1995 heb gehad, tel daar bij op al die jaren ervaring en constant de kennis bijhouden door met vele mensen te praten uit velerlei vakgebieden. Vaak naar aanleiding van speciale vakbeurzen.

V Wat zijn de kosten?

A De helft van de besparingen gedurende het eerste jaar. Daarna zijn de besparingen helemaal voor u. Geen besparing dan ook geen rekening. Dus echt no cure no pay. Na ontvangst van mijn rapport krijgt u een redelijke termijn om daarop te reageren. Pas dan wordt er een rekening gezonden. Die rekening hebt u na 3 maanden al terugverdiend, na 9 maanden ontvangt u een tussentijdse factuur en na een jaar rekenen we af. Duur? Nee. Ik verdien mij 2x terug dat jaar. Is de winst van uw bedrijf net zo hoog als de personeelskosten? Denk het niet. Bovendien als u 5 jaar plezier hebt van mijn activiteiten (de markt is immers voortdurend in beweging)+ dan heb ik mij 10 keer terugverdiend voor u!