« »Faalkosten een verborgen kostenpost

Gepubliceerd op 07-01-2019

Faalkosten is een schitterend voorbeeld van “verborgen” kostenposten, In de industrie zijn de faalkosten gemiddeld 2%, terwijl de winst rond de 10% ligt. Zou je die faalkosten helemaal kunnen vermijden dan zou de winst maar liefst 20% hoger zijn.

In de bouw is het helemaal erg. Daar zijn 10% faalkosten heel normaal onder aan de streep blijft er slechts 2% rendement over. Kun je die faalkosten halveren dan is je winst 3,5 keer zo hoog. Ofwel een stijging met 250%.

Dat de faalkosten in de industrie lager zijn dan in de bouw komt enerzijds doordat vergeten onderdelen vaak snel uit het magazijn te halen zijn in de industrie, maar in de bouw moet daarvoor apart in de auto worden gestapt hetgeen veel tijdrovender is.

Een andere reden is dat het in de bouw aparte projecten zijn. De industrie is erop ingespeeld doordat het veelal repeterende werkzaamheden zijn.

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Faalkosten zijn dus nooit helemaal te voorkomen, maar in de bouw en installatie loopt het veelal de spuigaten uit.

Veelal gaat het bij de acquisitie al fout. Er moet een concurrerende offerte worden gemaakt. Dus wordt er beknibbeld op de uren. Maar er komt ook nog dit of dat bij kijken, kost ook tijd. Als je dan van 100 uren begroot naar 120 uur werkelijkheid gaat, dan is je winst weg. Daarbij is niet altijd duidelijk wat de klant wil, Een groot deel van de fouten ontstaat dan ook door miscommunicatie. Een deel er van zul je onder de noemer “meerwerk” kunnen goedmaken, maar als de klant aannemelijk kan maken dat je daar redelijkerwijze van op de hoogte moest zijn dan zal die klant niet genegen zijn daarvoor extra te betalen en zit jij met de strop.

Het ligt er ook aan wie de offerte maakt. Is het een oud monteur, of iemand die in de praktijk geschoold is zal het wel meevallen. Veelal is de calculator alleen maar theoretisch geschoold en wil dan zeker in het begin nogal eens dingen vergeten.

In de crisis jaren werden alle klussen binnengehaald die je maar kon binnenhalen. Ook projecten waar je minder goed in was. Dan gaat het in de ontwerpfase al fout, met alle gevolgen van dien. Gereedschappen zijn niet aanwezig materialen zijn er niet of te weinig enz. Doordat de mensen er niet op zijn ingespeeld zullen urenoverschrijdingen eveneens aan de orde zijn. Door je te specialiseren op bepaalde takken van sport kun je onderscheiden in de markt. Onnodig heen en weer rijden moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Pluk het laaghangend fruit nou eens eerst

fouten-01546856401.jpg