« »Risicomanagement

Gepubliceerd op 09-03-2019

Komt een controller met een risicoanalyse dan is hij of zij de brenger van onheil. Daar zit niemand op te wachten. Risicomanagement is dan ook geen boeiend onderwerp.

Het is dan ook zaak om eerst onderscheid te maken tussen conformance en performance. Conformance management is risicomanagement omdat het moet. Bij performance gaat het om het willen bereiken van een doel en het mijden van risico's die dat doel in de weg staan. Een belastingformulier invullen doe je omdat het moet, je stelt het zo lang mogelijk uit. Dit is een stukje conformance management. Een vakantie boeken vind je leuk, dat plan je vaak al lang van te voren in (performance management).

Wat is belangrijk bij risicomanagement? Een verzekeringsmaatschappij betaalt het liefst geen schade uit. Klanten zijn echter verzekerd om bij onheil hun schade vergoed te krijgen. Krijgen ze die schade niet uitgekeerd, dan gaan ze naar een ander. Klanttevredenheid is dan ook een eerste vereiste voor een verzekeraar. Dus zal er snel uitgekeerd moeten worden. De klant wil en moet immers verder. Nu wil de verzekeraar graag eerst tot aan de bodem uitgezocht hebben wat de oorzaak van de schade is en of je daar wel of niet voor verzekerd hebben. Haast heeft die verzekeraar daar niet bij. Ondertussen wil de klant worden geholpen. Al is het maar met een voorschot. Dit komt de klanttevredenheid wel ten goede.

Risicomanagement zal dus moeten worden geïntegreerd in de organisatie. Daarbij is het zaak om dit toe te voegen aan bestaande rapportages, zoals maandcijfers, projectrapportages en/of forecasts. Als je bij onderwerpen als tijd, budget, kwaliteit etc. de risicoanalyse mee neemt dan komt er vanzelf draagvlak in de organisatie.

Communicatie is daarbij essentieel. Zeker een directie zit niet op een gedetailleerd verslag te wachten. Grote lijnen zijn hierbij dus essentieel. Het dient wel in begrijpelijke taal verwoord te worden. Een dokter stelt zijn patiënten ook in begrijpelijke taal op de hoogte van de diagnose en het behandelplan. Ook dit draagt bij aan meer begrip en draagvlak.

Voorbeeld gedrag speelt ook een belangrijke rol in het voorkomen van problemen. Wat de baas kan, kan het personeel beter! Verwacht van mensen niet dat ze voor je op de kleintjes gaan letten als je zelf in de duurste hotels slaapt of je in een Rolls Royce voortbeweegt. Voorbeeldgedrag kan risicomanagement dan ook enorm versterken of juist verzwakken.

Toename van ziekteverzuim is negatief voor de kosten. Als je als manager het ziekteverzuim kunt terugdringen is dat gunstig voor de kosten en de productiviteit.

Je hoeft zelf niet alle risico's in detail te kennen, maar je zult wel op een team moeten kunnen terugvallen. Mensen die vanuit hun vakgebied van toegevoegde waarde zijn.

Het is ook niet de bedoeling e.e.a. groots op te tuigen. Pas bij sterke afwijkingen kun je meer gedetailleerd te werk gaan. Informatie moet wel bij mensen binnenkomen. Doet men er niks mee, dan heb je er voor niets tijd en energie in gestoken.

risico-01546529005.jpg