« »Waardecreatie

Gepubliceerd op 23-02-2019

Elke organisatie van groot tot klein doet aan waardecreatie. Geen waardecreatie dan is er geen bestaansrecht voor de onderneming. Dit kan in concrete producten zijn, maar ook in de zakelijke dienstverlening.

De waarde van een auto is niets meer en niets minder dan de mogelijkheid die het voertuig biedt om je op elk gewenst moment van de ene naar de andere plaats te brengen. Daarnaast vertegenwoordigd een auto nog een stuk emotionele waarde. Daarom geven we graag meer geld uit aan een grotere, mooiere, sterkere of nog snellere auto. Ondanks de beperkte maximum snelheid die we er mee mogen rijden.

Nu zou je zelf een auto in elkaar kunnen knutselen, maar dat gaat je meer kosten aan tijd, onderdelen en alles zelf ontwerpen dan wanneer je een soortgelijke auto kant en klaar bij de dealer kunt kopen. Ondanks alle belastingen die er op zitten ben je dan nog altijd voordeliger uit dan wanneer je voor je zelf die wagen gaat maken.

Dan zit er nog een stuk toegevoegde waarde in die auto. Die auto is eerst gebouwd, in een fabriek waar dan ook ter wereld. Vandaar per schip of trein, in een enkel geval per vrachtwagen, naar de importeur. Van daaruit gaat het vervoer meestal wel per vrachtwagen naar de dealer, waar je zelf je auto kunt ophalen. Deze logistieke stroom is voordeliger dan wanneer je zelf je nieuwe voertuig bij de fabriek gaat ophalen. De logistiek (een stuk dienstverlening!) is dus ook een vorm van waardecreatie.

Waardecreatie uit zich in termen als winst of verlies, waardepropositie, cashflow, cultuur en innovatiekracht van de organisatie.

Innovatiekracht is van levensbelang voor de organisatie. Nemen we onze heilige koe weer als voorbeeld. Fossiele brandstoffen raken op. Bovendien zijn ze milieuvervuilend. Vandaar dat er steeds meer auto's komen die elektrisch of via waterstof worden voortbewogen. Overigens ook voor waterstof is er elektriciteit nodig. Die elektriciteit wordt nu nog grotendeels door fossiele brandstoffen opgewekt. (steenkool, olie en gas). Maar meer en meer wordt die elektriciteit opgewekt door zonnepanelen en windmolens. Een autofabrikant die nu nog niet op die ontwikkelingen inspeelt zal over enkele jaren de boot missen. Weg waardecreatie.

Op het moment dat de cashflow afneemt merkt de organisatie dat aan het werkkapitaal. Veelal komt dit door extern gewijzigde omstandigheden. Denk maar aan winkelbedrijven die omzet hebben prijsgegeven aan webshops. Heeft men hier tijdig op gereageerd, dan is men geleidelijk aan overgegaan van stenen winkels naar een webshop. Voordeel hiervan is dat de goederen vanuit dezelfde magazijnen kunnen worden geleverd. Geleidelijk aan, immers de markt verandert ook geleidelijk aan. Meestal niet van de een op de andere dag. Heeft de organisatie hier niet tijdig op ingespeeld (cultuur en innovatiekracht) dan is dit het einde voor de onderneming.

Doordat het langzaam maar zeker gaat, hobbelt de cashflow achter de feiten aan.

Door het systeem van de dubbele boekhouding kan aan de hand van de verlies- en winstrekening de prestaties van de onderneming eerder in kaart worden gebracht. Dit heeft wel als risico dat ook hier de cijfers kunnen worden opgepoetst door een creatieve boekhouder. Vroeg of laat zal dit worden ontdekt en stort de onderneming als een kaartenhuis ineen.

Waardepropositie is dus van levensbelang voor de organisatie. Waarom is je bedrijf op aarde? Wat is je toegevoegde waarde? Waarom kiest de klant voor jou (of een ander?). Als je dat niet weet, zul je er niet op inspelen. Niemand zal met zijn kapotte fiets naar een fietsenmaker gaan omdat het zo'n aardige man is. De klant wil op een gezonde manier naar zijn werk, met de fiets boodschappen doen of gewoon een stukje recreëren. Daarvoor heeft hij of zij wel een fiets nodig die het naar behoren doet.

Innovatiekracht kunnen we ook niet omheen. Er komen niet alleen elektrische auto's er zijn ook elektrische fietsen. Ook die zal de fietsenmaker moeten kunnen repareren. Trends zullen dus in kaart moeten worden gebracht. Je weet zelf genoeg voorbeelden van organisaties waar het mis is gegaan.

Een organisatie zonder innovatiekracht is een organisatie met een verkeerde cultuur. Als de cultuur niet deugt is het bedrijf op termijn niet levensvatbaar. Vaak zijn dit bedrijven met topmannen die geen enkele tegenspraak dulden en vooral angstculturen creëren. Dit werkt fraude in de hand.

waarde-01546524305.jpg