« »Kunnen we wel van het gas af?

Gepubliceerd op 13-10-2018

1. Sluiten gaskraan

De gaskraan in Groningen gaat dicht. Dat is zeker, niet alleen om verdere verzakkingen als gevolg van aardbevingen tegen te gaan, ook omdat de voorraad niet eindig is. Hoewel er waarschijnlijk nog een behoorlijke bel achter blijft.

Daarnaast willen we duurzamer gaan leven. Op termijn CO2 neutraal worden. 2050 is dichterbij dan je denkt. Elektriciteit is schoon, maar hoe wordt het opgewekt? Eerlijk gezegd zo schoon is elektriciteit niet als je bedenkt dat het nog steeds van bruinkool of steenkool wordt gemaakt. Ook wordt er elektriciteit opgewekt dat van gas is gemaakt...

Slechts 4% van de energie in Nederland wordt duurzaam opgewekt.

2. Nul op de meter

Leuk dat er NOM-woningen zijn (Nul Op de Meter). Per saldo leveren die net zoveel stroom op als dat ze verbruiken. Bedenk wel dat de meeste energie in de zomer wordt opgewekt, in de winter is de vraag het grootst. Dus zomers wordt de energie terug geleverd aan het net, kunnen er bijv. treinen op rijden. In de winter moet er dus worden bijgekocht. Immers zoveel warmte of energie kunnen we niet opslaan in accu's. Dus moeten we (meestal vuile) stroom bijkopen. Vaak is die elektriciteit uit vervuilende steenkool gewonnen.

3. Van het gas af

We moeten dus van het gas af, omdat de kraan in Groningen langzaam maar zeker wordt teruggedraaid. Maar we kunnen wel gas bijkopen, bijvoorbeeld uit Rusland. Gebeurt nu ook al, maar nog niet veel voor de Nederlandse markt. Nu heeft Rusland er baat bij dat die leveringen ongestoord door kunnen gaan. De Russische economie kan wel wat steun gebruiken, maar de politieke figuren die aan de touwtjes trekken kunnen zichzelf wel redden. Export of niet.

Willen we CO2 neutraal worden dan dien je dus de meest vervuilende energiebronnen als eerste te schrappen en dat is steenkool en met name in Duitsland ook bruinkool. Olie is nu ook niet direct milieuvriendelijk te noemen. Pas dan is gas aan de beurt. We moeten dus nog even doorgaan met gas.

4. Maatregelen

We kunnen uiteraard zelf ook maatregelen treffen om het energieverbruik te verminderen. Er zijn vele denkbare vormen van isoleren. (Drie)dubbel glas, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, warmtepompen, buisisolatie en radiatorfolie en ook climateboosters. Vergeet de zonnepanelen niet. Dit heeft meerdere voordelen. Lager energieverbruik betekent minder CO2 uitstraling, dus goed voor het milieu. Lager verbruik is ook gunstig voor de portemonnee, denk alleen maar aan de steeds hoger wordende energiebelasting. Het leuke van al deze maatregelen is ook nog eens dat het huis hierdoor een stuk comfortabeler wordt.

5. Verschuiving

We hebben al een grote verschuiving op het gebied van olie naar elektriciteit in de vorm van elektrische auto's en in mindere mate ook naar elektrische fietsen. Daar staat tegenover dat telkens wanneer iemand een nieuwe wasmachine of koelkast of iets dergelijks koopt deze weer energiezuiniger is dan de vorige. Onze elektriciteitsvoorziening is maar berekend op 10% van de auto's die elektrisch rijden. We willen niet alleen van het gas af, ook van de olie willen we af, vaak zonder dat we ons realiseren hoe die elektriciteit wordt opgewekt. V.w.b. elektrische fietsen kun je nog stellen dat veel van die kilometers anders met de auto zouden worden gemaakt. Hier is dus wel degelijk sprake van energiebesparing. Ook staan we er niet bij stil dat de transportkosten van 1kWh elektriciteit tien keer zo duur is als het transporteren van 1kWh gas.

6. Duurzame opwekking

Het komt er dus op neer dat de focus steeds meer komt te liggen op het opwekken van duurzame energie. Met zijn allen kunnen we hier aan meewerken door voldoende zonnepanelen van goede kwaliteit te laten installeren, maar in (inter)nationaal verband moeten we denken aan grote solar- of windparken op zee. Deze duurzaam opgewekte energie kan vervolgens worden omgezet in gas. Dit kan waterstof of methaan zijn. Deze energie is voor langere tijd op te slaan; immers vraag en aanbod van duurzame energie sluiten bij lange na niet op elkaar aan. Daarnaast kunnen we denken aan vloeibaar LNG-gas uit bijv. Australië of Amerika.

We gaan dan wel van het (Groninger) aardgas af, maar daar krijgen we andere soorten gas voor in de plaats. Voordeel hiervan is dat de infrastructuur er al ligt.

1037150825737-0ceec03615-m-1538229754.jpg