Het juiste moment

Kwam op het juiste moment binnen bij Frans de directeur. Kon niet beter getimed worden. Frans had net de post doorgenomen. Zat een brief bij van de sanitair leverancier. “In een wereld waarin kostenstijgingen aan de orde van de dag zijn, ontkomen wij helaas niet aan een jaarlijkse herziening van onze tarieven”.

Er volgde nog een accountantsverklaring waaruit bleek dat hun kosten het afgelopen jaar met 5% waren toegenomen. Dat het aantal klanten ook was toegenomen werd er niet bijverteld. Toch was de prijsverhoging slechts 3%. Dat in een tijd waarin de inflatie nog geen 2% was.

“Ik moet veel moeite doen om mijn prijzen te kunnen handhaven en zij sturen me zomaar een brief dat ze er 3% bij moeten” zei Frans. “Wat kan ik hier nou aandoen?”

“Contract opzeggen en aangeven het niet eens te zijn met de prijsverhoging” zei ik.

Ik was al naar het toilet geweest en had al gezien welke handdoeken en zeepautomaten specialist daar hing. Voor mij de goede, voor Frans de verkeerde.

Na enig zoekwerk bleek dat het contract nog een half jaar liep. Op mijn advies is er een brief geschreven waarin werd aangekondigd het niet eens te zijn met de prijsverhoging en dat daarom het contract werd opgezegd.

Er werd een andere sanitair specialist gevonden waardoor de kosten niet met 3% omhoog gingen, maar juist met 30% daalden!

Dit was de aanzet voor nog meer mooie besparingen in het bedrijf van Frans.

Frans heeft het mij nooit verteld, maar ik had de indruk meer voor het bedrijf te betekenen dan alle klanten bij elkaar.