Cash flow verbeteren

Betaal zelf later en ontvang uw geld eerder!

CASHFLOW
U wilt uw cashflow verbeteren, dus uw leveranciers later betalen. Die zitten daar niet op te wachten, wel op uw geld. Ook uw leveranciers willen hun liquiditeitspositie gezond houden. Uw debiteuren sneller later betalen dan, die staan daar ook niet om te springen, die houden uw geld liever nog even vast.

OPLOSSING
De oplossing komt aan de wensen van beide partijen tegemoet. De leverancier krijgt zijn geld binnen enkele dagen, de koper krijgt een betalingstermijn tot 58 dagen. De kredietmaatschappij schiet de betaling voor. Beide partijen verbeteren daarmee hun cashflow.

KOSTEN
Een kredietmaatschappij werkt uiteraard niet gratis. De verkoper betaalt dus een provisie aan de maatschappij. Zie het als een korting voor contante betaling. De kopende partij heeft een extra krediet van bijna een maand. Dat is ook wat waard. Door de kosten te delen zijn beide partijen beter af.

MAATWERK
Er zal met de kredietmaatschappij overlegd moeten worden of de oplossing geschikt is voor de specifieke situatie. De kredietlimiet wordt besproken, uiteraard moet de koper kredietwaardig worden bevonden. De ondernemer bepaalt zelf wanneer hij van deze methode gebruik maakt. Er is geen afnameverplichting, er worden geen kosten in rekening gebracht voor het beschikbaar stellen van krediet. Er worden geen zekerheden of borgstellingen gevraagd.

RISICO'S
Het risico is voor de kredietmaatschappij, die heeft ervaring in kredietbeoordelen. Dus bij een positief oordeel geen aanvullende zekerheid nodig. Daardoor is de vergoeding iets hoger dan bij de bank. Groot voordeel is dat vrijwel direct, binnen 3 tot 5 werkdagen kan het geld overgemaakt zijn.

VOORDELEN
Hoewel de kosten wat hoger zijn dan bij een bank is deze oplossing vaak voordeliger dan een korting voor contant. Bovendien is de klant veelal genegen bij te dragen aan de kosten, immers zijn krediettermijn wordt opgerekt. Vaak wordt deze oplossing gebruikt bij strategische leveranciers. Leveranciers en afnemers met wie je de relatie wilt versterken. De slagkracht van beide ondernemers wordt vergroot. Dit extra werkkapitaal kan bijdragen aan de groei van beide ondernemingen.

NIEUW
Deze methode wordt nog niet veel toegepast, het pas een jaar geleden ontwikkeld. De eerste reacties zijn lovend. Nog een voordeel die de gebruikers zien is dat de afdeling creditmanagement minder tijd kwijt (en dus minder kosten) is met het incasseren van vorderingen.

MIS DE BOOT NIET.
U wilt liever gisteren dan vandaag met deze unieke oplossing werken. Neem dus snel contact op met mij voor meer informatie.

Iedere ondernemer heeft wel eens te maken met slecht betalende klanten. Herinneringen en aanmaningen verzenden er achteraan bellen, het helpt allemaal niets. Een renterekening wil nog wel eens helpen, maar als ook dat niet tot resultaat leidt dient er een incassoprocedure opgestart te worden.

Incassoprocedures kunnen lang duren, de tegenpartij vraagt uitstel aan. Zit ondertussen wel op jouw geld, gaat er misschien wel van op vakantie.

Dan kan een faillisementsaanvrage nog wel eens helpen. Nu dient een faillisementsaanvraag door een advocaat te worden gedaan. Je advocaat dient een verzoekschrift in bij de rechtbank. Dat verzoekschrift is een korte en bondige uiteenzetting waarin je uitlegt dat het bedrijf zijn rekeningen niet betaald, dat er meerdere schuldeisers zijn (wie dat zijn doet op dat moment nog niet ter zake) en daarom failliet verklaard moet worden.

Meestal vindt er dan op korte termijn (binnen een maand) een zitting plaats bij de rechtbank. De rechter dient dan te beoordelen of de onderneming al of niet failliet verklaard moet worden. Zo'n zitting duurt niet meer dan enkele minuten tot een kwartier. Jij als schuldeiser hoeft niet bij die zitting aanwezig te zijn. De debiteur wel. Het kost hem dus tijd!

De debiteur krijgt dus een brief van de rechtbank om op die en die datum op dat en dat tijdstip voor de rechter te verschijnen teneinde gehoord te worden over het verzoek tot faillietverklaring.

Veelal wordt zo'n debiteur toch wel wit om de neus als hij of zij zo'n brief krijgt. In het gunstigste geval wordt er nu reeds tot betaling overgegaan. Hier is het uiteindelijk om te doen.

Je kunt dan de faillissementsaanvraag intrekken en overgaan tot de orde van de dag.

Er bestaan nogal wat misverstanden over de faillissementsaanvraag. Dingen om rekening mee te houden.

Veel debiteuren (en hun advocaten) zijn van mening dat een faillissementsaanvraag niet bedoeld is als incassomiddel. Immers in geval van faillissement dient het vermogen van de onderneming te worden verdeeld onder de schuldeisers. Men is dan ook van mening dat als je alleen als doel hebt je eigen vordering te incasseren je misbruik maakt van dat recht. Echter de Hoge Raad is hier duidelijk over: De faillissementsaanvraag mag wel als incassomiddel worden ingezet.

Die zelfde debiteuren met hun advocaten zijn eveneens van mening dat het in strijd is met de wet om te dreigen met een faillissementsaanvraag. Het is inderdaad niet toegestaan zomaar te dreigen, je moet dat dreigement wel waar kunnen maken. Omdat alleen advocaten bevoegd zijn om een faillissement aan te vragen, mogen ook alleen advocaten er mee dreigen. (Incassobureau's, deurwaarders en kredietverzekeraars mogen dit dus niet, tenzij ze advocaten in dienst hebben).

Er zijn ook schuldeisers die huiverig zijn een faillissementsaanvraag in te dienen, omdat ze bang zijn dan ook hun geld kwijt te zijn. Bij een faillissement valt er immers vaak weinig te delen. Het is immers niet gezegd dat een aanvraag ook tot failliet verklaring zal leiden. (Het geldtransportbedrijf dat zelf het faillissement aan heeft gevraagd is ook niet failliet verklaard en hebben dus nu uitstel van betaling aangevraagd). Vaak hebben de debiteuren al betaald voordat de rechter uitspraak kan doen.

Er dienen tenminste twee partijen te zijn die een faillissementsaanvraag in kunnen dienen. Zo denken velen. Dit is absoluut niet waar! In 99% van de gevallen is er slechts 1 partij de de aanvraag doet. Wel dien je minstens een andere schuldeiser te kunnen noemen. Dit worden vaak steunvorderingen genoemd.

De steunvorderingen moeten de de faillissementsaanvraag ondersteunen, zo wordt vaak gedacht. Ook dit is niet waar. Degene die de steunvordering heeft is hier vaak niet eens van op de hoogte. Hoeft dus de aanvraag niet te ondersteunen. Soms wordt zelfs verboden de naam te noemen van die schuldeiser, omdat ze al een betalingsregeling hebben met de debiteur.

Bij een faillisementsaanvraag ben ik niet alleen mijn geld, maar ook nog eens de griffierechten kwijt. Dit is slechts ten dele waar. Wordt er daadwerkelijk het faillissement uitgesproken, dan ben je inderdaad je geld kwijt. Tenzij er uit de boedel nog wat komt. Echter de griffierechten hebben wel een hoge prioriteit. Jouw kosten komen na de curator en de fiscus. Regelmatig komt het voor dat een debiteur in beroep gaat tegen het vonnis. De rekening wordt betaald en het faillissement teruggedraaid.